Priemyselné a špeciálne aplikácie

Naše dlhoročné skúsenosti vo vývoji, konštrukcii a výrobe nám umožňujú ponúkať, vypracovávať a dodávať aj neštandardné a atypické riešenia, ktoré nachádzajú uplatnenie predovšetkým v náročných priemyselných aplikáciách. Zvýšená odolnosť voči korózií, vyhotovenia pre nízke alebo vysoké teploty vzdušnín, špeciálne povrchové úpravy (pogumovanie, kompozitné laky, ...), plynotesnosť patria medzi najčastejšie požiadavky pre takéto aplikácie.
Nami dodávané vysokovýkonné priemyselné radiálne a axiálne ventilátory sa vyznačujú vysokou účinnosťou, robustnou konštrukciou s nízkymi nárokmi na údržbu .

Použitie nachádzajú predovšetkým v týchto odvetviach:
- výroba elektrickej energie – jadrové elektrárne, tepelné elektrárne
- papierensky priemysel
- cementárenský priemysel
- hutníctvo a hutnícky priemysel
- zlievarenské technológie
- chemický priemysel
- drevospracujúci priemysel
- spaľovacie zariadenia
- zariadenia pre povrchovú úpravu
- odprašovanie
- technológie sušenia
- potravinársky priemysel
- poľnohospodárska výroba

V závislosti od požiadaviek jednotlivých projektov ponúkame:
- ventilátory atypických konštrukcií
- atypické pohony
- výpočet seizmickej odolnosti
- 3D modely
- zváranie zváračmi s certifikátom podľa STN-EN 287-1
- NDT skúšky zvarov
- medzioperačné kontroly v zmysle požiadaviek projektu
- povrchovú úpravu
- FAT skúšky
- systémy MaR podľa požiadaviek
- vibrodiagnostiku online alebo offline
- servis a údržbu nami dodaných ventilátorov

Ventilátory pre priemyselné a špeciálne aplikácie

Naše dlhoročné skúsenosti vo vývoji, konštrukcii a výrobe nám umožňujú ponúkať, vypracovávať a dodávať aj neštandardné a atypické riešenia, ktoré nachádzajú uplatnenie predovšetkým v náročných priemyselných aplikáciách.

Zvýšené odolnosť voči korózií, vyhotovenia pre nízke alebo vysoké teploty vzdušnín, špeciálne povrchové úpravy (pogumovanie, kompozitné laky, ...), plynotesnosť patria medzi najčastejšie požiadavky pre takéto aplikácie.

Nami dodávané vysokovýkonné priemyselné radiálne a axiálne ventilátory sa vyznačujú vysokou účinnosťou, robustnou konštrukciou s nízkymi nárokmi na údržbu .

Použitie nachádzajú predovšetkým v týchto odvetviach:

- výroba elektrickej energie – jadrové elektrárne, tepelné elektrárne

- papierensky priemysel

- cementárenský priemysel

- hutníctvo a hutnícky priemysel

- zlievarenské technológie

- chemický priemysel

- drevospracujúci priemysel

- spaľovacie zariadenia

- zariadenia pre povrchovú úpravu

- odprašovanie

- technológie sušenia

- potravinársky priemysel

- poľnohospodárska výroba

V závislosti od požiadaviek jednotlivých projektov ponúkame:

ventilátory atypických konštrukcií

- atypické pohony

- výpočet seizmickej odolnosti

3D modely

- zváranie zváračmi s certifikátom podľa STN-EN 287-1

- NDT skúšky zvarov

- medzioperačné kontroly v zmysle požiadaviek projektu

- povrchovú úpravu

- FAT skúšky

- systémy MaR podľa požiadaviek

- vibrodiagnostiku online alebo offline

- servis a údržbu nami dodaných ventilátorov

Malogútorská 277

SK-90043 Hamuliakovo

IČO: 35823275 (Dohľadať v ORSR)

Mapa

KONTAKT

Email: info@ventra.sk

Skype: ventra.sk

Tel.:  +421-2-4342 4721

Fax:  +421-2-4342 0425