Ventra.sk logo
0
+421 243 424 721 info@ventra.sk
Malogútorská 277
900 43 Hamuliakovo

O nás

Naša spoločnosť VENTRA Slovakia s.r.o. je dcérskou firmou spoločnosti VENTRA Technik AG. V prvých piatich rokoch svojho pôsobenia na Slovensku sme vykonávali len obchodnú činnosť s ventilátormi VENTRA, v roku 2006 sme vybudovali vlastnú výrobnú prevádzku pre radiálne, axiálne, strešné a kanálové ventilátory, ktorej výrobné zariadenia neustále dopĺňame a tým znižujeme podiel nevyhnutne nakupovaných komponentov na vlastnú výrobu.

V dôsledku požiadavky našich zákazníkov o doplnenie nášho sortimentu aj o iné typy ventilátorov a predovšetkým o vzduchotechnické rekuperačné jednotky sme rozšírili našu ponuku o produkty nových partnerov – spoločnosti SALDA z Litvy, BURPROVENT z Nemecka, SODECA zo Španielska, Ostberg zo Švédska, KLIMA CELJE zo Slovinska a MEKAR z Talianska.

Tieto exkluzívne partnerstvá nám umožňujú navrhovať a dodávať ventilátory a vzduchotechnické jednotky aj pre špeciálne a atypické požiadavky a môžeme sa právom označovať za dodávateľa ventilátorov a vzduchotechnických jednotiek s najširšou ponukou.

Partneri spoločnosti VENTRA Slovakia s.r.o. sú držiteľmi privilégií kompletných a bezchybných služieb:

– od technickej špecifikácie a ponuky

– cez výrobu ventilátorov a vzduchotechnických jednotiek podľa zadaných špecifikácií

– až po priamu dodávku zariadenia a jeho uvedenia do prevádzky

Dôležitou pridanou hodnotou pre našich zákazníkov je naša vysoká operatívnosť pri servise nami ponúkaných produktov, ktorá je podporená vlastnými výrobnými a skladovými kapacitami a adekvátnym strojným a prístrojovým vybavením.