Ventra.sk logo
0
+421 243 424 721 info@ventra.sk
Malogútorská 277
900 43 Hamuliakovo

Služby

Okrem dodávok našich produktov ponúkame zákazníkov aj nasledovné služby:

Oblasť ventilátorov:

 • Selekcia ventilátorov s dôrazom na ich maximálnu účinnosť v pracovnom bode
 • Návrh ventilátorov atypických konštrukcií
 • Návrh atypických pohonov ventilátorov
 • Systémy ovládania a regulácie podľa rôznych riadiacich veličín
 • Korektné a presné hlukové údaje a analýzy
 • Výpočet seizmickej odolnosti ventilátorov
 • NDT skúšky zvarov
 • Medzioperačné kontroly v zmysle požiadaviek projektu
 • FAT skúšky
 • Vibrodiagnostické merania
 • Vyvažovanie obežných kolies v našej výrobnej prevádzke
 • Prevádzkové vyvažovanie obežných kolies na mieste inštalácie
 • Záručný a pozáručný servis
 • Dodávky náhradných dielov aj pre ventilátory iných výrobcov
 • Opravy a repasácia ventilátorov aj iných výrobcov

Zobraziť produkty

Oblasť vetrania garáží:

 • Návrh technického a technologického riešenia: pozície posuvných ventilátorov, systém prívodu a odvod vzduchu
 • Ekonomické porovnanie viacerých alternatív riešenia
 • Overenie správnosti návrhu a jeho optimalizácia pomocou simulačných metód (CFD-simulácia), ktoré poskytujú informácie o koncentrácii škodlivín, rýchlosti prúdenia alebo miestach s nedostatočným prevetrávaním
 • Návrh systému MaR spolu s rozmiestnením snímačov CO a výstražných svetelných transparentov
 • Spracovanie potrebnej technickej dokumentácie vrátane projektu MaR, elektro
 • Prostredníctvom našich partnerských firiem dodávka celého systému vetrania „na kľúč“, vrátane uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy
 • Pravidelný servis zariadení a kalibráciu snímačov CO

Viac informácií

Oblasť vzduchotechnických jednotiek:

 • Návrh vzduchotechnických jednotiek s dôrazom na ich maximálnu účinnosť
 • Ekonomické a technické porovnanie viacerých alternatív riešenia
 • Návrh atypických vyhotovení vzduchotechnických jednotiek
 • Korektné a presné hlukové údaje a analýzy
 • Systémy ovládania a regulácie podľa požiadaviek projektu
 • Vibrodiagnostické merania ventilátorov
 • Záručný a pozáručný servis
 • Opravy vzduchotechnických jednotiek aj iných výrobcov

Zobraziť produkty

Oblasť vetrania tunelov:

 • Selekcia tunelových ventilátorov s ohľadom na ich maximálnu účinnosť v pracovnom bode
 • Ekonomické porovnanie viacerých alternatív riešenia
 • Korektné a presné hlukové údaje a analýzy
 • Vyhotovenie závesných konštrukcií  ventilátorov aj pre neštandardné  podmienky
 • CFD simulácia prúdenia v tuneli
 • Montáž, resp. šéfmontáž
 • Uvedenie do prevádzky
 • Výkonové merania v tuneli
 • Servis a údržba

Viac informácií