Ventra.sk logo
0
+421 243 424 721 info@ventra.sk
Malogútorská 277
900 43 Hamuliakovo

Špeciálne a procesné ventilátory

Naše dlhoročné skúsenosti vo vývoji, konštrukcii a výrobe nám umožňujú ponúkať, vypracovávať a dodávať aj neštandardné a atypické riešenia, ktoré nachádzajú uplatnenie predovšetkým v náročných priemyselných aplikáciách.

Zvýšené odolnosť voči korózií, vyhotovenia pre nízke alebo vysoké teploty prúdiaceho média, špeciálne povrchové úpravy (antikorózne nátery, kompozitné laky, …), plynotesnosť patria medzi najčastejšie požiadavky pre takéto aplikácie.

Nami dodávané procesné radiálne a axiálne ventilátory sa vyznačujú vysokou účinnosťou, robustnou konštrukciou s nízkymi nárokmi na údržbu .

 

Použitie nachádzajú predovšetkým v týchto odvetviach:

 • výroba elektrickej energie – jadrové elektrárne, tepelné elektrárne
 • papierensky priemysel
 • cementárenský priemysel
 • hutníctvo a hutnícky priemysel
 • zlievarenské technológie
 • chemický priemysel
 • drevospracujúci priemysel
 • spaľovacie zariadenia
 • zariadenia pre povrchovú úpravu
 • odprašovanie
 • technológie sušenia
 • potravinársky priemysel
 • poľnohospodárska výroba

V závislosti od požiadaviek jednotlivých projektov ponúkame:

 • ventilátory atypických koštrukcií
 • atypické pohony
 • výpočet seizmickej odolnosti
 • 3D modely
 • zváranie zváračmi s certifikátom podľa STN-EN 287-1
 • NDT skúšky zvarov
 • medzioperačné kontroly v zmysle požiadaviek projektu
 • povrchovú úpravu s garantovanými paraemtrami
 • FAT skúšky
 • systémy MaR podľa požiadaviek
 • vibrodiagnostiku online alebo offline
 • servis a údržbu nami dodaných ventilátorov
Pre návrh špeciálnych ventilátorov sa obráťte na naše obchodné oddelenie, radi Vám obratom vypracujeme najvhodnejšie riešenie (prípadne alternatívy) pre Vaše požiadavky.