main icon

Naša spoločnosť VENTRA Slovakia s.r.o. je dcérskou firmou spoločnosti VENTRA Technik AG. Na slovenskom trhu sme aktívni od roku 2001. V prvých piatich rokoch svojho pôsobenia na Slovensku sme vykonávali len obchodnú činnosť, v roku 2006 sme vybudovali vlastnú výrobnú prevádzku, ktorej výrobné zariadenia neustále dopĺňame a tým znižujeme podiel nevyhnutne nakupovaných komponentov.

V dôsledku požiadavky našich zákazníkov o doplnenie nášho sortimentu aj o iné typy ventilátorov sme rozšírili našu ponuku o produkty nových partnerov - WOLTER z Nemecka, KLIMA CELJE zo Slovinska a SALDA z Litvy. Vzhľadom na tieto exkluzívne partnerstvá sa môžeme právom označovať za dodávateľa ventilátorov s najširšou ponukou.

Dôležitou pridanou hodnotou pre našich zákazníkov je naša vysoká operatívnost pri servise nami ponúkaných produktov, ktorá je podporená vlastnými výrobnými a skladovými kapacitami. Partneri spoločnosti VENTRA Technik AG sú držiteľmi privilégií kompletných a bezchybných služieb:

- od technickej špecifikácie a ponuky

- cez výrobu ventilátorov a príslušenstva podľa zadaných špecifikácií

- až po priamu dodávku zariadenia

VENTRA SLOVAKIA, s.r.o.

Hamuliakovo 277

90043 Hamuliakovo

IČO: 35823275 (Dohľadať v ORSR)

Mapa

KONTAKT

Email: info@ventra.sk

Skype: ventra.sk

Tel.:  +421-2-4342 4721

Fax:  +421-2-4342 0425